Kaatsvereniging Us Keatsen

Algemeen nieuws

 1. Ledenwedstrijd voor jeugd en senioren

  Beste kaatsvrienden en -vriendinnen, Aanstaande zondag, 21 mei, is de eerste ledenwedstrijd van dit seizoen. De wedstrijd, voor jeugdleden en senioren, start om 14.00 uur. Opgave voor de jeugdleden (t/m niveau schooljeugd) kan tot woensdag a.s. [einde trainingstijd] via info@uskeatsen.nl of bij de trainers tijdens de training. Opgave voor de senioren kan tot donderdag 21.00 u...

 2. seniorencompetitie 2017

  Beste kaatsvrienden, Binnenkort gaan we het veld weer op! Een aantal maanden geleden hebben  we jullie gevraagd mee te denken over de wijze waarop we de competitie  organiseren. Er kwamen acht reacties. De helft wilde graag het systeem  van opgave per telefoon voor donderdagavond of gewoon op het veld komen,  waarna er wordt geloot. Drie personen wilden het laten zoals h...

 3. Afscheid bestuursleden

  Tijdens de ledenvergadering op 3 april 2017 nam het bestuur afscheid van Wendy Bouknegt en Richtsje Zijlstra. Beide dames werden hartelijk bedankt voor hun inzet en ontvingen een boeket en een cadeaubon. ...

 4. Jeugdzaalkaatspartij | 31 maart 2017

  31 Maart laatste jeugdzaalkaatspartij van 2017 Bij aankomst in de hal stonden de pionnen al klaar in de zaal en de lijsten hingen aan de muur. De laatste keer kaatsen voor de jeugdleden van Us-Keatsen is een door Hedser voorbereide zaalkaatspartij. Hedser geeft, voordat ze beginnen instructie, we kunnen los!!!. Gerard, Tamara, Maurice en Kathrien assisteren daar waar nodig is en houde...

 5. In protte wille

  In protte wille tidens de jeugdtrainingen mei it spul: kin- ball. Bedankt Maurice!   ...

 6. We binne los!!

  De trainingsgroep van Us Keatsen van de jeugd. Elke vrijdag wordt er getraind van 17:30-18:30 uur in de sporthal van Akkrum. De trainingen worden dit jaar verzorgd door Gerard Tamminga en Maurice Brenkman. ...

 7. Yndieling sealkeatsen febrewaris 2017

  Hjirby de yndieling foar de moanne febrewaris 2017. Sjoch de bylage. We kinne dizze moanne trije kear keatse. As je in kear behindere binne graech sels foar in ferfanger soargje. Je kinne gebruk meitsje fan de whatts app groep. Opjefte as wiizigings foar de moanne maart 2017 kin oant en mei 26 febrewaris 2017. Ek yn de federaasje kin keatst wurde: sneon 11 febrewaris 2017 yn Sint Nicolaasg...

 8. Sealkeatsen 2017

  Kaatsvrienden, kaatsvriendinnen, Het 100-jarige jubileumjaar 2016 loopt naar het einde met nog de gezellige dagen rond kerst en oud en nieuw voor de boeg. Vanaf vrijdag 6 januari 2017 is de sporthal iedere vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur beschikbaar voor ieder lid -vanaf de categorie jongens/ meisjes - van Us Keatsen om mee te doen aan het zaalkaatsen. Wij vragen hierbij de medewerking ...

 9. Fryske Dei | 6 augustus 2016

  ...

 10. Jeske de Boer pakt de krans

  Afgelopen zondag 19 juni ging de winst bij de v.f. dames eerste klas naar Jeske de Boer, Tineke Dijkstra en Hermine Sytema. ...

Pagina's