Kaatsvereniging Us Keatsen

Keatsstjer

Keatsstjer van it jier

In het jaar 1999 werd op initiatief van Tjalling Miedema 'de keatsstj√™r fan it jier' ingevoerd. Deze trofee, in de vorm van een houten beeldje van een kaatser, wordt jaarlijks, als extra aanmoediging of als waardering aan een lid van 'Us Keatsen' uitgereikt. In 2001 is besloten om het beeldje als regel slechts eenmaal aan dezelfde persoon uit te reiken. 

2019 Hedser Zijlstra

2018 Maud van der Meer

2017 Freya Snoek

2016 Marit Tamminga

2015 Heiko Zijlstra

2014 Jehannes Gietema

2013 Edser Heida

2012 Thom-Ivar van Dijk

2011 Jelle Reitsma

2010 Martijn van Dijk

2009 Jelger Wezeman

2008 Sybren Visser

2007 Jildou de Witte

2006 Jeske de Boer

2005 Thomas Visser

2004 Marrit Heida

2003 Sandra Zwerver

2002 niet uitgereikt

2001 Afke Hijlkema

2000 Klaas Berkenpas

1999 Afke Hijlkema