Kaatsvereniging Us Keatsen

We kinne wer los! | 15 mei 2020

Ondertussen worden de corona maatregelen steeds meer versoepelt. Voor Us Keatsen ook een reden, om te kijken wat de mogelijkheden zijn om onze activiteiten langzaam en deels weer op te starten, zodat we dit jaar alsnog “los kunnen”.

Voorop blijft staan dat wedstrijden niet toegestaan zijn. Partijen als de Merkepartij en Douwe Beimers strjitkeatspartij zijn niet mogelijk. De KNKB heeft alle officiële wedstrijden tot 1 september afgelast, dat betekent ook dat de KNKB-wedstrijd bij Us Keatsen komt te vervallen.

Wel is het weer mogelijk om trainingen te organiseren. In overleg met de KNKB en gemeente Heerenveen hebben wij een plan opgesteld om dit weer mogelijk te maken. Uiteraard blijven hierin de standaard maatregelen van toepassing. Voor de duidelijkheid:

 • Gezond verstand gebruiken.
 • We houden 1,5 meter (twee armlengtes) afstand.
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Om het kaatsen weer mogelijk te maken, hebben we als kaatsvereniging ook een aantal maatregelen:

 • Ga voordat je naar het kaatsveld vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van het kaatsveld.
 • We kleden ons thuis om en douchen ook thuis. De accommodaties (dus ook toilet) zijn en blijven gesloten.
 • Alle ballen, blokjes of andere kaatsattributen worden voor én na gebruik ontsmet, met het aanwezige ontsmettingsmiddel en papieren doekjes. Alleen de benodigde attributen worden gebruikt.
 • Kom niet eerder dan tien minuten voor de kaatsactiviteit aan op het kaatsveld en ga direct daarna naar huis. Voor de senioren is de nazit op donderdagavond niet mogelijk.

Voor de volledigheid hebben we alle maatregelen als bijlage toegevoegd.

Vanuit de kaatsvereniging wordt Bart Dikkerboom (voorzitter) naar voren geschoven als corona-coördinator. Bart zal bij elke activiteit aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Bij vragen of bepaalde situaties kunnen jullie bij Bart terecht.

Onderstaand ons beleid m.b.t. de jeugd, senioren, sponsoren, ALV, en de verwachting van de rest van het seizoen. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kunnen jullie terecht bij een van de bestuursleden. Of via info@uskeatsen.nl.

We hopen jullie allemaal weer (op 1,5 meter afstand) te mogen begroeten op het kaatsveld!

Met vriendelijke groet, Bestuur Us Keatsen

Beleid jeugdtrainingen

26 mei beginnen we weer met jeugdtrainingen. De jeugdtrainers zijn: Wieke Visser – v.d. Akker en Kathrien Zijlstra. De trainingen worden op dinsdagavond vanaf 19:15 tot 20:15 uur gegeven. Wil je deelnemen aan de jeugdtraining, geef je dan elke keer telefonisch voor zondagavond 20.00 uur op bij Kathrien Zijlstra via telefoonnummer 06-24886441. Het is niet mogelijk om zonder aanmelding te verschijnen op het kaatsveld. Ouders of begeleiders zetten hun kinderen bij de parkeerplaats of fietsenstalling af en zijn helaas niet welkom rond het veld.

Beleid donderdagavondtrainingen senioren

Omdat competities en wedstrijdelementen nog niet toegestaan zijn, maar wij voor de senioren wel een mogelijkheid willen bieden, is het voor iedereen die het leuk vindt vanaf 21 mei te komen kaatsen. Het maximale aantal deelnemers is 30 personen, vol=vol. We kunnen met elkaar dan een balletje slaan vanaf 19:30 tot 21:00 uur. Er is dit jaar geen klassement en we zullen geen prijzen verdelen. Vooraf geef je je elke week telefonisch voor woensdagavond op bij Gerard Lok via telefoonnummer 06-29173072. Het is niet mogelijk om zonder aanmelding te verschijnen op het kaatsveld.

Sponsoren

Omdat we dit jaar weinig (misschien wel geen) partijen kunnen organiseren, hebben we besloten om in deze moeilijke tijd onze belangrijke sponsoren tegemoet te komen. We hebben daarom besloten om dit jaar de sponsoren vrij te stellen van hun bijdrage. We hopen op deze manier dat we de sponsoren te kunnen helpen, zodat we hopelijk de komende jaren weer beroep op ze kunnen doen!

Algemene ledenvergadering

De ALV staat jaarlijks altijd in het voorjaar gepland. Dit jaar was dat logischerwijs niet mogelijk. We hebben daarom besloten om de ALV uit te stellen en eenmalig in het najaar plaats te laten vinden. De nieuwe datum voor de AVL is daarom 28 september. Uiteraard is dit onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond het corona virus. Tegen die tijd zullen we jullie voorzien van een definitieve uitnodiging met meer informatie.

Verwachting seizoen & vrijwilligersrooster

Begin dit jaar hebben wij het verzoek gedaan om het vrijwilligersrooster in te vullen. Van een aantal mensen hebben wij hier reactie op gekregen, waarvoor dank. Op dit moment is het te onduidelijk wat we nog kunnen organiseren. Duidelijk is dat de Douwe Beimers strjitkeatspartij, merkepartij en KNKB-wedstrijd afgelast zijn. We hopen binnenkort meer duidelijkheid te kunnen krijgen of we in de zomer nog een partij, voor bijvoorbeeld alleen leden mogen organiseren. Tegen die tijd zullen wij weer kijken wat we aan vrijwilligers benodigd zijn en jullie daarvoor benaderen.

Op dit moment leeft het idee om in september een partij te organiseren. Dit om het kaatsseizoen leuk met elkaar af te kunnen sluiten, maar ook wellicht als vervanger voor de altijd populaire en gewilde Merkepartij. We zijn hierin natuurlijk volledig afhankelijk hoe de ontwikkelingen rond het corona virus en de daarbij behorende maatregelen zijn. We houden jullie op de hoogte! 

Bijlage: Corona regels ouders en sporters. 

Terug naar nieuwsoverzicht