Kaatsvereniging Us Keatsen

Us Keatsen viert haar 100 jarige bestaan!

Vrijwilligersrooster 2017

Beste kaatsvrienden,

Hier volgt de indeling van vrijwilligers voor onze wedstrijden:

Ledenwedstrijd (PC-Kafee) donderdag 3 augustus 2017. Aanvang: 18.00 uur

Donderdag
3 augustus
13.00 uur:
Kransenmakers:
Wipkje de Vries, ouder van Marit Strikwerda
Donderdag
3 augustus
16.30 uur:
Veldleggers:
Jehannes Gietema, Erwin Knol, Harry Petter
Donderdag
3 augustus
17.30 uur - eind:
Kantinemedewerker:
Astrid Soolsma

Keats-off donderdag 17 augustus 2017. Aanvang: 17.00 uur

Woensdag
16 augustus
19.00 uur:
Veldleggers:
Sjoerd Boonstra, Erwin Knol, Henk Kroes, Sybren Visser, Paul Zandberg
Donderdag
17 augustus
16.00 uur – eind:
Kantinemedewerkers:
Jildou de Witte, Jan Hijlkema, Sandra Lettinga
Donderdag
17 augustus
16.30 uur – eind:
Keurmeesters:
Cris Terpstra, Jan Heida, Henk Hempenius, Janny Hijlkema, Bouwe de Boer, Wendy Bouknegt, Herman Gaarman, Jehannes Gietema, Tsjipke Hijlkema, Henk Kroes

Kaatsaanmerkers:
Quentin Bonfrère, Roy Bouknegt

Telegrafisten:
Jens Tamminga, Marit Tamminga

Generale Dames-PC zondag 20 augustus 2017. Aanvang 11.00 uur

Zaterdag
19 augustus
13.00 uur:
Kransenmakers:
Ant Oostra
Veldleggers:
Sjoerd Boonstra, Edser Heida, Johan Petter
Zondag
20 augustus
9.00 – 13.00 uur:
Kantinemedewerkers:
Ant Oostra, Sandra Lettinga, Jelle Reitsma
Zondag
20 augustus
12.30 uur - eind
Kantinemedewerkers:
Paul Zandberg, Lesina Durkstra
Zondag
20 augustus
10.30 - 14.00 uur:
Keurmeesters:
Cris Terpstra, Jan Steensma, Jan Heida, Marrit Heida, Henk Hempenius, Janny Hijlkema, Arend Kuipers, Maurice Brenkman, Tsjipke Hijlkema, Sander Oosterhaven, Jelmer de Jong, Arjan van der Heide

Kaatsaanmerkers:
Amerens, Jelte-Jan, Eric Nutterts

Telegrafisten:
Jesse Bos, Hedzer Zijlstra, Heiko Zijlstra

Zondag
20 augustus
13.30 uur - eind:
Keurmeesters:
Jan Steensma, Henk Hempenius, Janny Hijlkema, Arend Kuipers, Maurice Brenkman, Sander Oosterhaven, Jelmer de Jong, Arjan van der Heide

Kaatsaanmerkers:
Amerens, Jelte-Jan, Eric Nutterts,

Telegrafisten:
Jesse Bos, Hedzer Zijlstra, Heiko Zijlstra

Slotdei zaterdag 16 september of zondag 17 september 2017. Aanvang: 15.00 uur

De dag ervoor
19.00 uur:
Kransenmakers:
Richtsje Zijlstra, Jeanette Overwijk
De wedstrijddag
13.00 uur:
Veldleggers:
Douwe de Jong, Harry Petter, Gauke Postma, Jelle Reitsma, Sybren Visser
De wedstrijddag
14.30 - 18.30 uur:
Kantinemedewerker:
Joke Snoek
De wedstrijddag
18.00 uur - eind:
Kantinemedewerker:
Rian Lukassen