Kaatsvereniging Us Keatsen

Wedstrijdverslagen

 1. Uitslagen merkepartij 2015 | 28 juni 2015

  Het was weer een mooie dag voor het merkekeatsen: veel deelnemers, goed weer (jammer van de regen 's middags) en een gezellige nazit.  De uitslagen waren als volgt:   Jeugd groep 1 1             Hedser Zijlstra 2             Heiko Zijlstra 3  &nb...

 2. Kransen tijdens de vrije formatie op keatsveld De Oanrin in Akkrum voor Elgar, Kees en Pieter | 19 juli 2015

  Keatsveld De Oanrin in Akkrum vormde op zondag 19 juli 2015 de arena waarin de heren 2de klas met elkaar de strijd aangingen om de felbegeerde kransen. Kaatsvereniging Us Keatsen organiseerde deze dag een onbeperkte vrije formatie. De wedstrijdleiding was deze dag in handen van de heer W. Beimers. Onder regenachtige omstandigheden brachten de heren opslagers klokslag 11:00 de eerste ballen richtin...

 3. Federatiewedstrijd in Akkrum op 20 juni 2015 | 20 juni 2015

  Ruim 50 deelnemers waren op zaterdag 20 juni 2015 actief op De Oanrin in Akkrum: de belangstelling bij de federatiewedstrijden is wel eens groter geweest en er stond op deze dag ook een NK voor schooljongens en schoolmeisjes op het programma. Het was prima kaatsweer: bewolkt maar droog. De prijzen werden als volgt verdeeld. Welpen Zowel in de categorie welpen meisjes als welpen jongens deden m...

 4. 1e Douwe-Beimers-Strjitkeatspartij groot succes! | 14 juni 2015

  Zondag 14 juni jl. stond in het teken van de 1e Douwe Beimers strjitkeatspartij. Vanaf 12 uur tot circa 18 uur werd er in twee categorieën (A + B) gekaatst op het Heechein en de de Tsjerkebleek. Maar liefst 22 parturen namen deel aan deze unieke strjitkeatspartij, vernoemd naar de markante dorpsman en oud-bestuurslid van Us Keatsen, Douwe Beimers, die twee jaar geleden overleed. De dag stond uite...

 5. Ledenpartij | 31 mei 2015

  Geslaagde gecombineerde jeugd- en senior ledenpartij   Voor het eerst was er gekozen voor een gezamenlijke ledenwedstrijd met zowel jeugd als senior leden tegelijk in actie. Waar bij de jeugd een geweldige opkomst was met maar liefst 21 fanatieke jeugdkaatsers, viel de opkomst met 12 deelnemers bij de senioren toch ietwat tegen. De jeugd was verdeeld in een viertal klassen waa...

 6. Prijzen voor Akkrum bij Dorpenpartij in Heerenveen | 23 mei 2015

  Op 23 mei j.l. organiseerde de Pompebledden in Heerenveen de Dorpenpartij. Akkrum was met drie parturen vertegenwoordigd. In de A-klasse behaalden Sjoerd Boonstra, Jehannes Gietema en Gerard Lok de tweede plaats, in de B-klasse ging de tweede prijs naar Johan Arendz, Maurice Brenkman en Arnold Swiersema. Johan Binnema, Tamara Ziengs en Willem Ziengs vielen in de A-klasse net bu...

 7. KNKB-wedstrijd meisjes | 12 juli 2014

  Geslaagde vrije formatie wedstrijd voor de meisjes in Akkrum, met 8 partuur op de lijst. De winnaars waren Ilse Tuinenga, Sandra Hofstra en Marrit Zeinstra, in de finale werden Rixt Keuning, Marije Jonker en Mintje Meintema met 5-3 6-6 verslagen. Een verdiende winnaar met maar slecht 5 tegeneersten in 3 partijen. In de verliezerronde bleken Leentsje Bootsma, Jildou Jansen en Ineke van der Ploeg ...

 8. Uitslag KNKB-wedstrijd jongens | 12 juli 2014

  Uit een mooie lijst van 16 paruren op de jongens vrije formatie wedstrijd in Akkrum werd het partuur van Roel Pieter de Jong, Dirjan Bouma en Marco de Groot de verdiende winnaar. In de finale Wiebe Dijkstra, Nick Leistra en Kevin Jordi Hiemstra niet tegen de winnaars opgewassen ; 5-2 6-2. Derde prijzen waren er voor het partuur van Gerrit Winkel, Mark Jan Ykema en het partuur Tycho de Groot , Djur...

 9. Uitslag federatiepartij | 21 juni 2014

  Welpen meisjes 1 Nadja R. Moufakkir, Reduzum, Nina v.d. Meer, Raerd 2 Sanne van Vilsteren, Raerd, Femke Wijnstra, Reduzum 3 Nora Zijlstra, Reduzum, Nynke v.d. Velde, Raerd Welpen jongens Winnaarsronde 1 Jelmer F. Drijfhout, Raerd, Heiko Zijlstra, Akkrum 2 Folkert Boersma, Reduzum, Merijn Boonstra, Grou Verliezersronde 1 Tjerk Kamstra, Grou, Sybrand Veldhuis, Raerd 2...

 10. Uitslag afdelingsfederatiepartij | 20 juni 2014

  Welpen meisjes 1 Jirnsum: Janna Posthumus, Senna Keulen, Foke Jil Bakker 2 Raerd: Nynke v.d. Velde, Sigrid Timersma, Sanne van Vilsteren Welpen jongens Winnaarsronde 1 Huizum: Mark Alkema, Anne Dieuwke Dijkstra, Rein Breuker 2 Jirnsum: Doede v.d. Weide, Robin v.d. Velde, Bjorn Terra 3 Reduzum: Folkert Bergsma, Leon Sjoerdsma, Simon S. Zijlstra Verliezersronde 1 Akkru...

Pagina's