Kaatsvereniging Us Keatsen

Algemeen nieuws

 1. We binne los!!

  De trainingsgroep van Us Keatsen van de jeugd. Elke vrijdag wordt er getraind van 17:30-18:30 uur in de sporthal van Akkrum. De trainingen worden dit jaar verzorgd door Gerard Tamminga en Maurice Brenkman. ...

 2. Yndieling sealkeatsen febrewaris 2017

  Hjirby de yndieling foar de moanne febrewaris 2017. Sjoch de bylage. We kinne dizze moanne trije kear keatse. As je in kear behindere binne graech sels foar in ferfanger soargje. Je kinne gebruk meitsje fan de whatts app groep. Opjefte as wiizigings foar de moanne maart 2017 kin oant en mei 26 febrewaris 2017. Ek yn de federaasje kin keatst wurde: sneon 11 febrewaris 2017 yn Sint Nicolaasg...

 3. Sealkeatsen 2017

  Kaatsvrienden, kaatsvriendinnen, Het 100-jarige jubileumjaar 2016 loopt naar het einde met nog de gezellige dagen rond kerst en oud en nieuw voor de boeg. Vanaf vrijdag 6 januari 2017 is de sporthal iedere vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur beschikbaar voor ieder lid -vanaf de categorie jongens/ meisjes - van Us Keatsen om mee te doen aan het zaalkaatsen. Wij vragen hierbij de medewerking ...

 4. Fryske Dei | 6 augustus 2016

  ...

 5. Jeske de Boer pakt de krans

  Afgelopen zondag 19 juni ging de winst bij de v.f. dames eerste klas naar Jeske de Boer, Tineke Dijkstra en Hermine Sytema. ...

 6. Tweede prijs voor de mannen van Akkrum

  Op vrijdag 10 juni hebben Jelte Jan Steensma, Heiko Zijlstra en Hedser Zijlstra de tweede prijs gewonnen bij de federatie afdelingswedstrijd in Grou. De eerste prijs ging naar Reduzum ...

 7. De krans voor Jehannes in Sint Anne

  In Sint Annaparochie werd Jehannes Gietema eerste in de 1e klas d.e.l. wedstrijd met zijn maten Johan Diertens en Rick Poortstra ...

 8. Kaatswanten

  Met ingang van het seizoen 2016 beschikt kaatsvereniging Us Keatsen over een viertal kaatswanten voor de jeugd. Deze wanten zijn gemaakt door de geregistreerde wantenmaker Cornelis Terpstra uit Bitgummole. Onze vereniging heeft de wanten aangeschaft om het kaatsen nog toegankelijker te maken: het aanschaffen van een nieuwe want brengt namelijk hoge kosten met zich mee.  Met deze goede...

 9. Poiesz-gala 2016

  Op vrijdag 15 april j.l. kwam de Poiesz-actie ten einde tijdens een feestlijk gala in het WTC. Amarens Steensma, Janneke Hallema, Maud v.d. Meer en Jur en Sem Brenkman zagen optredens van Monique Smit, O-G3NE en B-Brave en genoten daar met volle teugen van. Na de muzikale optredens was het tijd om de cheque op te halen. Voor Us Keatsen lag er € 885 klaar! Wat een geweldig bedrag, dat b...

 10. Activiteiten van Us Keatsen

  De activiteiten van 2016 op een rijtje. Handig voor op het prikbord! ...

Pagina's