Kaatsvereniging Us Keatsen

Algemeen nieuws

 1. Afscheid bestuursleden

  Tijdens de ledenvergadering op 3 april 2017 nam het bestuur afscheid van Wendy Bouknegt en Richtsje Zijlstra. Beide dames werden hartelijk bedankt voor hun inzet en ontvingen een boeket en een cadeaubon. ...

 2. Jeugdzaalkaatspartij | 31 maart 2017

  31 Maart laatste jeugdzaalkaatspartij van 2017 Bij aankomst in de hal stonden de pionnen al klaar in de zaal en de lijsten hingen aan de muur. De laatste keer kaatsen voor de jeugdleden van Us-Keatsen is een door Hedser voorbereide zaalkaatspartij. Hedser geeft, voordat ze beginnen instructie, we kunnen los!!!. Gerard, Tamara, Maurice en Kathrien assisteren daar waar nodig is en houde...

 3. In protte wille

  In protte wille tidens de jeugdtrainingen mei it spul: kin- ball. Bedankt Maurice!   ...

 4. We binne los!!

  De trainingsgroep van Us Keatsen van de jeugd. Elke vrijdag wordt er getraind van 17:30-18:30 uur in de sporthal van Akkrum. De trainingen worden dit jaar verzorgd door Gerard Tamminga en Maurice Brenkman. ...

 5. Yndieling sealkeatsen febrewaris 2017

  Hjirby de yndieling foar de moanne febrewaris 2017. Sjoch de bylage. We kinne dizze moanne trije kear keatse. As je in kear behindere binne graech sels foar in ferfanger soargje. Je kinne gebruk meitsje fan de whatts app groep. Opjefte as wiizigings foar de moanne maart 2017 kin oant en mei 26 febrewaris 2017. Ek yn de federaasje kin keatst wurde: sneon 11 febrewaris 2017 yn Sint Nicolaasg...

 6. Sealkeatsen 2017

  Kaatsvrienden, kaatsvriendinnen, Het 100-jarige jubileumjaar 2016 loopt naar het einde met nog de gezellige dagen rond kerst en oud en nieuw voor de boeg. Vanaf vrijdag 6 januari 2017 is de sporthal iedere vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur beschikbaar voor ieder lid -vanaf de categorie jongens/ meisjes - van Us Keatsen om mee te doen aan het zaalkaatsen. Wij vragen hierbij de medewerking ...

 7. Fryske Dei | 6 augustus 2016

  ...

 8. Jeske de Boer pakt de krans

  Afgelopen zondag 19 juni ging de winst bij de v.f. dames eerste klas naar Jeske de Boer, Tineke Dijkstra en Hermine Sytema. ...

 9. Tweede prijs voor de mannen van Akkrum

  Op vrijdag 10 juni hebben Jelte Jan Steensma, Heiko Zijlstra en Hedser Zijlstra de tweede prijs gewonnen bij de federatie afdelingswedstrijd in Grou. De eerste prijs ging naar Reduzum ...

 10. De krans voor Jehannes in Sint Anne

  In Sint Annaparochie werd Jehannes Gietema eerste in de 1e klas d.e.l. wedstrijd met zijn maten Johan Diertens en Rick Poortstra ...

Pagina's