Kaatsvereniging Us Keatsen

Algemeen nieuws

 1. Keatstraining jeugdleden Us Keatsen is wer los

  De aanwezige leden zijn enthousiast. Ze kunnen alleen nog wel wat medespelers gebruiken. Dus willen jullie je kaatsskills verbeteren kom dan meetrainen. Op vrijdagmiddag van 17:30 tot 18:30 uur.De trainingen worden gegeven door Wieke Visser-v.d. Akker en Hedser Zijlstra. Meld dit ook aan je vriendjes en vriendinnetjes! ...

 2. Indeling zaalkaatsen 2018

  Dit is de indeling voor de maanden januari, februari en maart voor het zaalkaatsen. Leden die zich niet hebben opgegeven, maar wel een keer zouden willen kaatsen, kunnen dit nog via info@uskeatsen.nl kenbaar maken. Dan kom je op de reservelijst te staan. Gerard en Paul hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met jullie wensen. Als jullie een keer niet kunnen, zorg dan zelf voor vervanging. Er ...

 3. Slotdag vanwege regenval afgelast

  Het veld was gelegd, de bbq en het vlees besteld, de tent stond klaar, maar de regen kwam met bakken uit de hemel op zaterdag 16 september. Er werd gewacht, de buienradar werd gecheckt en nog eens gecheckt, het veld werd bekeken, maar de regen hield maar niet op. Het pearkekeatsen werd afgelast en omdat de regen maar aanhield en er ook nog onweer bij kwam, werd besloten de bbq ook maar af te gelas...

 4. Kaatstraining Bouwe de Boer

  Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet, is het zover: de Akkrumer Merke! Op vier donderdagen in juni kun je je de basis van het kaatsen eigen maken of je techniek weer wat ophalen. Net als voorgaande jaren verzorgt Bouwe de Boer, kaatstrainer in de dameshoofdklasse, deze trainingen als voorbereiding op het merkekeatsen. Aanmelding vooraf is niet nodig. 1, 8, 15, 22 juni van 19.00 tot...

 5. Taart voor vrijwilliger Jan Steensma

  Jan Steensma was een van onze geweldige vrijwilligers die het vrijwilligersrooster hadden ingeleverd. Uit die groep werd hij de winnaar van de slagroomtaart van bakker Boonstra. Lekker ite! ...

 6. Ledenwedstrijd voor jeugd en senioren

  Beste kaatsvrienden en -vriendinnen, Aanstaande zondag, 21 mei, is de eerste ledenwedstrijd van dit seizoen. De wedstrijd, voor jeugdleden en senioren, start om 14.00 uur. Opgave voor de jeugdleden (t/m niveau schooljeugd) kan tot woensdag a.s. [einde trainingstijd] via info@uskeatsen.nl of bij de trainers tijdens de training. Opgave voor de senioren kan tot donderdag 21.00 u...

 7. seniorencompetitie 2017

  Beste kaatsvrienden, Binnenkort gaan we het veld weer op! Een aantal maanden geleden hebben  we jullie gevraagd mee te denken over de wijze waarop we de competitie  organiseren. Er kwamen acht reacties. De helft wilde graag het systeem  van opgave per telefoon voor donderdagavond of gewoon op het veld komen,  waarna er wordt geloot. Drie personen wilden het laten zoals h...

 8. Afscheid bestuursleden

  Tijdens de ledenvergadering op 3 april 2017 nam het bestuur afscheid van Wendy Bouknegt en Richtsje Zijlstra. Beide dames werden hartelijk bedankt voor hun inzet en ontvingen een boeket en een cadeaubon. ...

 9. Jeugdzaalkaatspartij | 31 maart 2017

  31 Maart laatste jeugdzaalkaatspartij van 2017 Bij aankomst in de hal stonden de pionnen al klaar in de zaal en de lijsten hingen aan de muur. De laatste keer kaatsen voor de jeugdleden van Us-Keatsen is een door Hedser voorbereide zaalkaatspartij. Hedser geeft, voordat ze beginnen instructie, we kunnen los!!!. Gerard, Tamara, Maurice en Kathrien assisteren daar waar nodig is en houde...

 10. In protte wille

  In protte wille tidens de jeugdtrainingen mei it spul: kin- ball. Bedankt Maurice!   ...

Pagina's