Kaatsvereniging Us Keatsen

Algemeen nieuws

 1. Dorpenpartij in Heerenveen | 3 juni 2018

  Marit Tamminga wint de krans tijdens de dorpenpartij in Heerenveen. Topper!! ...

 2. Ledenpartij 3 juni 2018 | 3 juni 2018

  Voor komende zondag 3 juni, staat er weer een ledenpartij op het programma. Opgave kan individueel via info@uskeatsen.nl, voor donderdag 31 mei 21:00 uur.  ...

 3. Partuur Akkrum op NK Junioren | 19 mei 2018

  Morgen (zaterdag 18-5) kaatst het partuur Jehannes, Edser en Arjan onder leiding van coach Jan Heida op het NK Junioren. De mannen wisten op de Freule in 2014 de 5e prijs te pakken. Morgen gaan ze het proberen op het NK junioren in Franeker. Ze starten op 't Sjûkelân als partuur 10 op de lijst. We wensen we de mannen veel succes toe!! ...

 4. Keatswike Franeker

  In Franeker zijn van 19 mei t/m 26 mei a.s. een aantal activiteiten in het kader van de Keatswike. De evenementen zijn gratis te bezoeken. ...

 5. Anne Sybesma wint krans

  Afgelopen woensdag 9 mei wist ons lid Anne Sybesma weer een krans te bemachtigen. Bij Lkc Sonneborgh in Leeuwarden won hij de KNKB 55+ partij!  Via deze weg gefeliciteerd, Anne! ...

 6. Zomerseizoen voor senioren | 3 mei 2018

  Zomerseizoen voor senioren Het zomerseizoen van 2018 is ondertussen los, komende week start dit voor de senioren in Akkrum. De afgelopen jaren is gebleken dat er onder senioren belangstelling is om te trainen. Vanaf woensdag 2 mei a.s. zal Maurice Brenkman deze trainingen verzorgen. Dit zal zijn in de weken tot de zomervakantie. Niet-leden die hiervoor ook belangstelling hebben kunnen...

 7. Slot zaalkaatsseizoen | 30 maart 2018

  * Vanaf februari was ook de jeugd weer actief in de Utingeradeelhal. Tien enthousiaste kaatsers werden getraind door Wieke Visser en Hedser Zijlstra. Als afsluiting van het zaalseizoen was er een wedstrijd kinnball onder leiding van Maurice Brenkman en daarna zaalkaatsen. Die wedstrijd werd door Jelte Jan Steensma gewonnen en de aanmoedigingsprijs was voor Ane-Egbert de Jong. Na het kaatsen was er...

 8. Afscheid Angelique | 21 april 2018

  Na 12 jaar van grote betrokkenheid en enorme inzet als bestuurslid van Us Keatsen, neemt Angelique afscheid van haar rol als secretaris binnen het bestuur. Niemand is onmisbaar, sprak Bart zijn dankwoord uit, maar Angelique komt daar wel heel dicht in de buurt...... ...

 9. Zaalkaatsseizoen weer ten einde

  Het zaalkaatsseizoen 2018 ligt weer achter ons. Voor de eerste maal werden er prijzen uitgereikt aan de heer en dame die de afgelopen weken de meeste punten vergaarden. Bij de heren was dat Hedser Zijlstra, die helaas niet aanwezig was bij de prijsuitreiking, en bij de dames Janny Hijlkema. ...

 10. Bakker Marten Boonstra nieuwe hoofdsponsor van Us Keatsen

  Onze vereniging heeft een nieuwe hoofdsponsor: bakker Marten Boonstra. Op 24 maart j.l. tekenden Marten Boonstra en voorzitter Bart Dikkerboom de overeenkomst, waarmee de bakker zich voor vijf jaar als hoofdsponsor aan onze vereniging verbindt. Het bestuur is erg blij met de nieuwe hoofdsponsor en hoopt op een prettige samenwerking.   Op de foto Bart Dikkerboom, Arnold Swiersema, Marten...

Pagina's