Kaatsvereniging Us Keatsen

Algemeen nieuws

 1. Slotdag 1 september 2019 | 1 september 2019

  Beste kaatsvrienden en -vriendinnen, Het zomerseizoen is bijna ten einde, volgende week donderdag (29 augustus) wordt er nog competitie gekaatst. Met als mooie afsluiting van het seizoen op zondag 1 september de slotdag We sluiten het jaar traditiegetrouw af vanaf 13.00 uur met pearkekeatsen en een BBQ. De inleg voor volwassenen (vanaf de categorie jongens en meisjes) is €5,...

 2. Jongenspartuur op de Freule | 7 augustus 2019

  Afgelopen woensdag (7 augustus) stond de Freule partij weer op de kalender. Hedser en Heiko zijn al het hele jaar in training voor deze partij. Onder leiding van Coach Maurice waren ze dit jaar weer aanwezig en wisten zij het tot de 3e omloop te slaan, waar ze nipt (5-5 6-2) verloren van Witmarsum.  Coach Maurice heeft een mooi gedicht gemaakt van de dag:  Kwart over 8 vertrek...

 3. Kaatsdemonstratie Fryske dei | 3 augustus 2019

  Traditiegetrouw werd zaterdag 3 augustus weer tijdens de Fryske dei in Akkrum een kaatsdemonstratie van het straatkaatsen gehouden door Us Keatsen. Tijdens deze gezellig Fryske Dei verzorgden Marit, Sandra, Johan, Henk, Janny en Gerard deze demonstratie, voorzien van fanatiek commentaar van Angelique in samenwerking met Folkert-Hans Tolsma. ...

 4. Merkepartij 2019 | 30 juni 2019

  Beste kaatsvrienden en -vriendinnen,  Zondag 30 juni staat de jaarlijkse Merkepartij weer op het programma. Ook dit jaar wordt de partij weer voor senioren en jeugd georganiseerd. Voor jeugdleden (tot de categorie jongens en meisjes) start de Merkepartij om 13:00 uur, voor senioren (vanaf jongens en meisjes) om 10.00 uur.   Bij de senioren wo...

 5. Ledenpartij 23 juni 2019 | 23 juni 2019

  Beste leden en keatsfreonen, Op zondag 23 juni 2019 organiseren we weer een ledenpartij (d.e.l.) voor senioren, jongens en meisjes. Ditmaal voor alle leden én keatsfreonen. Opgeven kan door een mail te sturen naar info@uskeatsen.nl of geef je op bij een van de bestuursleden. We starten de 23e om 13:00 uur. We zouden het prettig vinden als je wat eerder aanwezig kan zij...

 6. Prijzen voor Akkrum op de dorpenpartij | 1 juni 2019

  Op 1 juni 2019 werd de jaarlijkse dorpenpartij weer georganiseerd in Heerenveen. Deze partij is onderdeel van de Wylde Walden federatie. Een aantal leden van Us Keatsen deden mee aan deze partij.  In de dames klasse wisten Wendy Koerts en Marit Tamminga de krans te winnen, samen met een maat uit Littens. Bij de heren wist het partuur Arnold Swiersema, Edser Heida en Johan Rorije (a...

 7. Opgave Douwe Beimers Strjitkeatsparty | 16 juni 2019

  Op 16 juni 2019 om 12:00 uur wordt op het Heechein in Akkrum weer de Douwe Beimers strjitkeatsparty georganiseerd. Er wordt weer in vrije formatie 2 tegen 2 gekaatst in een A en B klasse.  Opgave kan via info@uskeatsen.nl of 06 - 27 00 89 15. Voor meer informatie verwijzen we jullie graag door naar de flyer of de strjitkeatscommissie. De flyer als bijlage bijgevoegd, zoda...

 8. MERKE KAATSTRAINING VAN BOUWE DE BOER | 6 juni 2019

  De Akkrumer Merke staat weer voor de deur! Op vier donderdagen in juni stomen we je weer klaar voor de merkepartij. De afgelopen jaren heeft bewezen dat deze trainingen de nodige successen opleveren.     Net als voorgaande jaren verzorgt Bouwe de Boer deze trainingen als voorbereiding op het merkekeatsen. Aanmelding vooraf is niet nodig.  6, ...

 9. Johan en Tamara stoppen als trainers | 8 april 2019

  Johan en Tamara stoppen als trainers van Us Keatsen Akkrum. Op de algemene ledenvergadering zijn ze namens het bestuur en de aanwezige leden bedankt voor hun jarenlange inzet voor Us Keatsen.  Op de foto overhandigd Bart Dikkerboom een bos bloemen en een cadeabon aan Johan.  Wij hopen Johan en Tamara nog vaak terug te zien op "De Oanrin"! ...

 10. Worstactie 2018 brengt € 1.450,00 op

  Zo'n 25 leden van Us Keatsen gingen op donderdagavond 29 november langs de deuren in Akkrum en Nes met droge worst. Deze actie was een groot succes en heeft de club zo'n € 1.450,00 opgeleverd. Lopers en kopers, hartelijk bedankt! Us Keatsen wenst alle kaatsliefhebbers fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019 toe. ...

Pagina's