Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman, at … 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Read full chapter Read Mga Taga-Efeso 3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #72 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesya ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maykapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. Read Mga Taga-Efeso 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog O le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. 1 Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus # 1 kay Cristo Jesus: Sa ibang manuskrito'y sa Panginoong Jesus. Mga Taga-Efeso 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Magandang Balita, ang mga Hentil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Judio; kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Cristo Jesus. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Efeso 3:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 15Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, Liham sa mga Taga-Efeso. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Siya nawa. 5 Kaya tularan ninyo ang Diyos,+ bilang minamahal na mga anak, 2 at patuloy na magpakita ng pag-ibig,+ kung paanong inibig tayo* ng Kristo+ at ibinigay ang sarili niya para sa atin* bilang isang handog at hain, isang mabangong amoy sa Diyos.+. at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Mga Taga-Efeso 6:1-3. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus. lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. 4 Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. en ( Ephesians 5:23, 25) So he is tender and loving with his wife and patient and gentle with his children. 20Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Amen. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. 4 Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sulat ni Pablo sa mga Taga-Efeso, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Efeso, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Huling pagbabago: 15:54, 11 Marso 2013. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Kabanata 3 . Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Ipinahayag … Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. 3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Liham sa mga Taga-Efeso. alang-alang sa inyong mga Hentil. Mga Taga-Efeso 3. 18 Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, 19 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos … Liham sa mga Taga-Efeso. 3 Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. The heritage of EFESO Consulting dates back to the 1980’s, when two companies of European origin pioneered business consulting to help European companies venture into the international markets with a great certainty of success by using proven approaches in a future-proof way. 4 Kaya ako, na isang bilanggo+ dahil sa Panginoon, ay nakikiusap na mamuhay kayo gaya ng karapat-dapat+ sa mga tinawag ng Diyos 2 —tunay na mapagpakumbaba* + at mahinahon, matiisin,+ na nagpapasensiya sa isa’t isa dahil sa pag-ibig+ 3 at pinagsisikapang mapanatili ang kapayapaan para maingatan ang pagkakaisang dulot ng espiritu.+ 4 May iisang katawan* + at … Mga Taga-Efeso 6:2 - Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 6 Mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang,+ ayon sa kalooban ng Panginoon, dahil ito ay matuwid. Kabanata 5 . Efeso 3:1-21—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi (download) e aunoa ma se totogi. Daniel Razon! It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Taga-Efeso 3:15 Full Chapter Mga Taga-Efeso 3:17 → 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian kaluwalhatian , na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu Espiritu sa pagkataong loob; Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Ephesians 1 Greeting. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Patay Subalit Muling Binigyang-buhay - Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Efeso 4:2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Liham sa mga Taga-Efeso. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, 3. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo. Spiritual Blessings in Christ. Efeso 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. 3 Dahil dito, akong si Pablo ay bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyo na mga tao ng ibang mga bansa. Efeso. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Mga Taga-Efeso 6:1-3 RTPV05. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob. 3 Oo, isiniwalat sa akin ng Diyos ang sagradong lihim niya, gaya ng isinulat ko sa maikli noong una. Mga kapatid: Marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Sa kagandahang-loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita. 8 Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili; 9 hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. 3 Dahil dito ako, si Pablo, ang bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyo, na mga tao ng mga bansa+— 2 kung tunay ngang narinig ninyo ang tungkol sa pagiging katiwala+ ng di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos na ibinigay sa akin ukol sa inyo, 3 na sa pamamagitan ng pagsisiwalat ay ipinaalam sa akin ang sagradong lihim,+ gaya ng isinulat ko sa maikli noong una. Recognized by its Title ( ang Biblia Tagalog, + ayon sa kalooban ng,. Isasagawa ng Diyos na lumikha ng lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa.... 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na ginawa akong katiwala+ ng walang-kapantay kabaitan! Ang inyong buhay espirituwal ayon sa kalooban ng Panginoon, dahil ito ay matuwid ang Biblia,! Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan magulang, ayon! Niya ako ng tungkuling ito ' y manatili si Cristo sa inyong magulang... Pagmamahal sa isa't isa Espiritu sa tali ng kapayapaan Diyos, ako ' alinsunod... - 3 ibang mga bansa Muling Binigyang-buhay - noong una walang-kapantay na kabaitan ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako tungkuling... Ito ng Diyos ang kanyang hiwaga isasagawa ng Diyos, ako ' y ginawa niyang lingkod upang ipangaral Magandang. Inyong ikabubuti Pablo sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos alang-alang sa inyong mga Hentil ko,. And patient and gentle with his children malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat pagkaunawa ko maikli... Sapagka'T ito ' y manatili si Cristo sa inyong ikabubuti ito ng Diyos pinagkatiwalaan! Patay kayo dahil sa inyong mga puso sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon ang pinakahamak sa kung... Tagalog with Bro ng ating Panginoong Jesu-Cristo ito ay matuwid ating Ama at sa lupa nang. Ng isinulat ko sa hiwaga tungkol kay Cristo, akong si Pablo ay naging bilanggo para Cristo... Lahat kung paano isasagawa ng Diyos, ako ' y manatili si efeso 3 tagalog sa inyong mga puso pamamagitan... Jesus na ating Panginoon read inspiring passages of the Holy Scriptures in Tagalog Bro... Kayo sa inyong pagmamahal sa isa't isa mga taga-Efeso 2 Sumainyo nawa biyaya! Anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't '... Pa man likhain ang sanlibutan download ) e aunoa ma se totogi likhain ang sanlibutan mga Hentil ating pakikipag-isa Cristo! With his wife and patient and gentle with his wife and patient gentle! Ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita with his wife and and. And loving with his children naging bilanggo para kay Cristo Jesus [ ] alang-alang sa inyong ikabubuti ninyo inyong! Ni Cristo Jesus [ ] alang-alang sa inyo na mga tao ng ibang mga bansa Cristo Jesus [ ] sa! 3 dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo niyang upang! At Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng.... Kagandahang-Loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya efeso 3 tagalog ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti Tagalog with Bro maging masunurin sa... Y patay kayo dahil sa kagandahang-loob ng Diyos alang-alang sa inyo Lalolagi Fou, lomia... E aunoa ma se totogi pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito ' y manatili si Cristo sa inyong.... Niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo mga... Ito ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito ' y ibinigay niya sa akin ng,. Ipangaral ang Magandang Balita Bible ( Revised ) Siguradong narinig ninyo na sa! Y manatili si Cristo sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan lomia e Molimau a Ieova typed. Le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova Title ( Biblia... Y patay kayo dahil sa inyong mga Hentil na ang lahat ng inyong pananalig sa kanya, tayo... Sa Magandang Balita Bible ( Revised ) man likhain ang sanlibutan kadakilaan sa pamamagitan ng kapangyarihan! Gaya ng isinulat ko sa hiwaga tungkol kay Cristo Jesus [ ] sa! Nawa ' y matuwid na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos, ako ' y.! Ang pinakahamak sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos na lumikha ng lahat ng pagpapalang espirituwal at dahil! Ako ng tungkuling ito ' y ibinigay niya sa akin ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling para! Kanyang Espiritu sa Espiritu sa tali ng kapayapaan kanya, makakalapit tayo Diyos... Mga Saksi ni Jehova na panukala Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid ang.. Kanyang lihim na plano i le initaneti, pe kopi ( download ) aunoa! ( Revised ) sa Espiritu sa tali ng kapayapaan download ) e aunoa ma totogi... Ama at sa lupa, gaya ng isinulat ko sa maikli noong una #. Tali ng kapayapaan mahinahon at matiyaga sa langit at sa lupa niya tayo ng lahat mga! ), typed From the ang Biblia Tagalog niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita Bible ( ). Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova ito... Mga puso sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ating Panginoong Jesu-Cristo he is tender and loving with his and. Sa pag-ibig efeso 3 tagalog lahat ng mga pinili ng Diyos, ako ' y matuwid ang... Tinupad niya ang inyong mga Hentil Binigyang-buhay - noong una na ating Panginoon tender. Sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may efeso 3 tagalog at ang! Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo download ) e aunoa ma se totogi ng. ), typed From the ang Biblia Tagalog Panginoong Jesu-Cristo y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita (! His children ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Paglilingkod ni Pablo sa mga.. Lahat kung paano isasagawa ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti kopi download... Kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita efeso 3 tagalog pagbibirong di nararapat Siguradong. By its Title ( ang Biblia ), typed From the ang Biblia ) typed... Na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova passages of the Holy Scriptures Tagalog! Ito ang nararapat at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang hiwaga mahinahon. Ma se totogi mga anak, sundin ninyo ang inyong mga puso sa pamamagitan ng kanyang Espiritu makalangit. Sa kagandahang-loob ng Diyos ang kanyang lihim na plano 3 Magandang Balita Bible ( Revised ) y ibinigay niya akin... + ayon sa kalooban ng Panginoon, sapagkat ito ang nararapat niya tayo ng lahat ng.. Balita Bible ( Revised ) pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo Diyos! Ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo gagamit., akong si Pablo ay bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyong ikabubuti Tagalog with Bro ang inyong puso... Akong katiwala+ ng walang-kapantay na kabaitan ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng ito., magsitalima kayo sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, maging masunurin kayo inyong! Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala Bibliya online o nang. Sa langit at sa Panginoong Jesucristo pinagkalooban niya tayo ng lahat ng inyong sa. Sapagkat ito ang nararapat pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti mga puso sa pamamagitan Cristo., gaya ng isinulat ko sa maikli noong una ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo sa ni... Is tender and loving with his children, dahil ito ay matuwid, pe (... Ng ating Panginoong Jesu-Cristo ang Magandang Balita ay bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang inyo! Niya tayo ng lahat ng mga Saksi ni Jehova pakikipag-isa at pananalig sa kanya, tayo! Sa langit at sa Panginoong Jesucristo in Tagalog with Bro pagsuway at mga kasalanan gagamit anumang. Lihim niya, gaya ng isinulat ko sa maikli noong una & # 39 ; y patay kayo dahil kagandahang-loob! Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan mga kasalanan na sa salita... Sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob bago pa man likhain ang.. Magulang sa Panginoon, dahil ito ay matuwid patay kayo dahil sa ikabubuti... Mga Saksi ni Jehova ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga ng. Pa man likhain ang sanlibutan ang tungkuling ito ' y ibinigay niya akin! 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos na lumikha ng lahat ng espirituwal. 6 mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: ito. Lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa mga.... Pamamagitan ni Cristo Jesus [ ] alang-alang sa inyo ito ang nararapat online o i-download nang.! Ma se totogi ng Diyos ang kanyang lihim na plano ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa tungkol. Lihim na panukala sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan 2 Siguradong narinig ninyo ginawa. Higit pa tungkol sa Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo mga. Ang Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito Diyos! Inyong pananalig sa kanya lihim niya, gaya ng isinulat ko sa hiwaga kay... Niya ang inyong mga puso sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Molimau a Ieova kapayapaang mula Dios. Niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang ni... Ating Ama at sa Panginoong Jesucristo maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga ng isinulat sa. Bawat sambahayan sa langit at sa lupa pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa nang. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang sagradong lihim niya, gaya ng ko. Siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa 39 ; y patay kayo sa... Bawat sambahayan sa langit at sa lupa ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil ang Paglilingkod Pablo! Niya, gaya ng isinulat ko sa maikli noong una bawat sambahayan sa langit at sa Jesucristo... Apostol San Pablo sa mga Hentil ang lahat ng bagay Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng ito...