Kaatsvereniging Us Keatsen

Slotdag 1 september 2019 | 1 september 2019

Beste kaatsvrienden en -vriendinnen,

Het zomerseizoen is bijna ten einde, volgende week donderdag (29 augustus) wordt er nog competitie gekaatst. Met als mooie afsluiting van het seizoen op zondag 1 september de slotdag

We sluiten het jaar traditiegetrouw af vanaf 13.00 uur met pearkekeatsen en een BBQ. De inleg voor volwassenen (vanaf de categorie jongens en meisjes) is €5,00 per pearke.

Jeugdleden
De jeugdleden (tot de categorie jongens en meisjes) dienen zich voor het pearkekeatsen individueel op te geven.Voor alle jeugdleden is het pearkekeatsen gratis.

BBQ
Aansluitend op het pearkekeatsen is er dan BBQ voor de jeugd en de volwassenen. De
kosten voor de BBQ bedragen €5,00 voor jeugdleden. Senioren betalen
€10,00. Wil je alleen kaatsen of alleen BBQ-en, dan kan dat uiteraard
ook.

Prijsuitreiking
Na het pearkekeatsen worden niet alleen de winnaars van het
pearkekeatsen gehuldigd, ook de seizoensprijzen worden uitgereikt: de
competitieprijzen van de jeugd en senioren, maar ook de keatsstjer
voor de meest in het oog springende jeugdkaatser.

Opgave
Geef je vóór woensdag 28 augustus 22:00 uur op via info@uskeatsen.nl, in de whatsappgroep of via één van de bestuursleden.
Vermeld met wie je kaatst en of je ook meedoet met de bbq. 

We zien je graag op De Oanrin op 1 september!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Us Keatsen

Terug naar nieuwsoverzicht